دسته بندی : کلام رهبر

https://emamkhomeiniprize.com/?p=129

آرمان دانشجو باید علم، عدالتخواهی و آزاداندیشی باشد

مقام معظم رهبری در باره دانشجو می فرماید: من می‌خواهم غالب یا بیش از غالب بدنه دانشجویی کشور، مجموعه‌ای متعهّد و دارای احساس مسؤولیت نسبت به آرمانهای دانشجویی باشند. یکی از این آرمانها مسأله علم است؛ دومی عدالتخواهی است و آرمان سوم، آزاداندیشی و آزادیخواهی است. ۱۳۸۲/۰۸/۱۵

انتهای پیام /*