دسته بندی : کلام رهبر

https://emamkhomeiniprize.com/?p=126

فرآیند کمال بشری با کتاب محقق میشود

لازم است که مردم را کتاب خوان بکنیم؛ اما از این واجب‏تر، آن است که استعداد نویسندگی را در بین مردم پیدا کنیم و تولید کتاب بکنیم.

امروز کتابخوانی و علم ‏آموزی، نه تنها یک وظیفه ‏ی ملی، که یک واجب دینی است.

برای یک ملت، خسارتی بزرگ است که افراد آن، با کتاب سر و کاری نداشته باشد.

توقع من از همه‏ ی مردم این است که کتاب و کتابخوانی را جدی بگیرند.

در جامعه‏ ی اسلامی، کتابخوانی باید همگانی و فراگیر شود.

در جامعه‏ ی کتابخوان، پدیدآورنده‏ ی کتاب و عرضه‏ کننده‏ ی آن، باید گرامی داشته شود.

دین و دنیای بشر و جسم و جان انسان، به برکت کتاب تأمین و تغذیه می‏شود.

فرآیند کمال بشری به وسیله‏ ی کتاب تحقق می‏یابد.

کتاب خواندن برای یک ملت، یک فریضه و یک واجب است.

کتابخوانی باید همانند کارهای روزانه در زندگی مردم وارد شود.

کتاب خوب، یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.

کتاب، دروازه‏ یی به سوی جهان گسترده ‏ی دانش و معرفت است.

کتاب، مادر تمدنها و نیز عصاره‏ ی آنها است.

کتاب یکی از ارزشمندترین فرآورده‏های بشری و گنجینه‏ ی بزرگترین ثروتهای بشر، یعنی دانش و تحقیق است.

من می‏ گویم بایستی جوانان، پیران، مردان، زنان، شهریها، روستاییها و هر کسی که با کتاب می‏تواند ارتباط برقرار کند، باید کتاب را در جیبش داشته باشد و تا یک جا بیکار نشست – مثل اتوبوس، تاکسی، مطب پزشک، اداره، درِ دکان وقتی که مشتری نیست، در خانه به هنگام اوقات فراغت – کتاب را دربیاورد و بخواند.

 

انتهای پیام /*