معرفی دو تن از دانشمندان برجسته و صاحب نظر و آشنا به آثار برگزیده
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
پست الکترونیک
 
مشخصات موسسه معرفی کننده
موسسه
کشور
شماره تماس
پست الکترونیک
مشخصات فرد معرفی کننده
نام و نام خانوادگی
وابستگی
شماره تماس
پست الکترونیک
فایل‌ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : zip, rar, doc, docx, pdf, حداکثر اندازه فایل‌ها : 64 MB.